Photo by Yoshiko

青田あおた あをた


山裾を白雲わたる青田かな    高浜虚子
  
 

撮影場所 茨城県藤代町